ОРТОМЕДИКС EООД сключи Договор BG16RFOP002-2.089-5042-C01 „ Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.» Проектът се финансира по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,  Приоритетни оси – „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и „Възстановяване на МСП“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС.
Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Общата стойност на договора е в размер на50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7500лв. национално съфинансиране.