1. При първично протезиране е възможно да възникнат неудобство, дискомфорт или болка. Ако това се случи, е желателно своевременно да уведомите нашия екип на посочения телефон.

2. При смяна на приемната гилза, при непървични пациенти, често е необходим период на адаптиране към новите размер и центровка.

3. Корекции по протезата могат да бъдат извършени единствено от протезист от Ортомедикс. При интервенции от други лица, гаранцията се прекратява. 

Важно е да останете спокойни, тъй като всичко може да бъде откоригирано и напаснато, така че да Ви осигурим желания комфорт.

На разположение  сме да отговорим на вашите въпроси от Понеделник до Петък от 9:00 до 17:00 часа.

Тел: 0882977215