Почти готов

Здравейте, ние от Ортомедикс сме в процес разработка на навия ни уеб сайт. Той скоро ще бъде готов и пълен с полезна информация.

Полезни статии

Една от целите ни е да поддържаме актуален блог с полезни статии, които да дават информация за различните проблеми на нашите пациенти. Стаиите ще са не само интересни, но ще дават възможност пациента да вземе информиран избор, да знае какви са алтернативите, важните места и процесите при избор, изработка и корекция на протези и други подпомагащи материали.

Все още не всички странициса завършени и тук-там има примерни тексто, но това няма да продължи дълго 🙂

Очаквайте скоро…