Няколко седмици след ампутацията (обикновено между 4 и 6), когато отокът на чукана е овладян и шевовете са зараснали, е необходимо да се пристъпи към протезиране. Не препоръчваме да отлагате дълго този период, тъй като неоснователното пресрочване, често води до залежаване, декубитални рани, отказ на пациентите от извършване на все повече усилия и често виене на свят при изправяне.

След като потърсите вашия протезист, ще имате възможност да обсъдите с него очакванията, които имате от протезата, вашите бъдещи цели и стремежи.

Помнете, че вие не сте сами! Общият брой на хората с ампутации в България надхвърля 50 хиляди и всяка година се извършват повече от 5000 операции. Може да не срещате често хора с протези, но ние им помагаме ежедневно и сме основната им подкрепа от повече от 15 години.